Tam jeszcze wierzę…

Zabierz mnie stąd do naszego snu
Gdzie wszystko jest takie, jak być powinno
Nie chcę bez ciebie budzić się znów
Zabierz mnie do naszego snu

Tam ciągle wiarę mam
Tam śmieję się serdecznie
I budzę się przed tobą znów
I marzenia rozplatam na wietrze

Zabierz mnie do naszego snu
Gdzie nie nadaremnie szukają się dłonie
Gdzie cała wtulam się w czułość twą
a miłość to początek i koniec

Tam jeszcze siłę mam
Tam wszystkie góry przenoszę
Wiem, że ty to cały mój świat
Nie budź mnie jeszcze, proszę!

30.12.2021