Nietęsknienie

Gdybym stwarzała czas
Płynąłby zawsze spokojnie
I był obecnością
Gdybym władała losem
Plótłby się prostotą i sensem
I był łagodnością
Gdybym kreowała myśli
Byłby zawsze nieuczesane
I pełne światła
Gdybym malowała świat
To byłby zielony jak łąka
I niebieski jak niebo
Gdybym decydowała o każdym dzisiaj
Byłoby pełne ciebie
I nie tęskniłoby wcale