Na kobietę

Kobieta czasem jest biedą
Czasami bywa też rajem
Prawdziwej nawet spod skrzydeł
Kawałek wiedźmy wystaje