Na eksa

Gniewaj się, złość się, tup głośno nogą
Policzki niech ci płoną jak słońca zachody
Tylko na fotografii pozostałeś przecież
I nie wyrządzisz mi już żadnej szkody