Moje – twoje

Oczy moje oczy twoje,
nasze oczy zapatrzone
W ciebie moje we mnie twoje – niezgłębione
Usta moje usta twoje,
usta nasze rozchylone
Tuż przy twoich tuż przy moich – nasycone
Dłonie moje dłonie twoje,
nasze dłonie znów splecione
Twoja w mojej, moja w twojej – przytulone
Serce moje serce twoje,
nasze serca poranione
Twoje w moim, moje w twoim – zanurzone

10 kwietnia 2014