Dlaczego ja?

Dlaczego ja?
Dlaczego mnie wybrałeś?
Dlaczego dla mnie zmarłeś i dla mnie zmartwychwstałeś?
Dlaczego iść?
Patrz, ciągle w miejscu stoję!
Dlaczego wciąż powtarzasz, że w tobie szczęście moje?
Dlaczego żyć?
Dlaczego dawać siebie?
Dlaczego ciągle cierpieć, wierząc, że szczęście w niebie?
Dlaczego tak?
Dlaczego wciąż pomagać
Dlaczego trzeba kochać, dlaczego ciągle dawać?
Dlaczego?
Po co pytasz!
Tu przyłóż dłoń, do krzyża
Dlatego, że ja przez ciebie
nad ludzką nędzą się zniżam!

Częstochowa 4 kwiecień 1986r.